شرکت توس الکتریک: کلید و پریز / کلید و پریز ترکیه /  کلید مینیاتوری

KS2468

Share
استاندارد TSE  ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان
دارای ورودی آنتن، ماهواره و رادیو