شرکت توس الکتریک: کلید و پریز / کلید و پریز ترکیه /  کلید مینیاتوری

KS0633

Share
استاندارد TSE  ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان