شرکت توس الکتریک: کلید و پریز / کلید و پریز ترکیه /  کلید مینیاتوری

KS3516

Share
دارای استاندارد TSE ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان