شرکت توس الکتریک: کلید و پریز / کلید و پریز ترکیه /  کلید مینیاتوری

KS3509

Share
600W-250V
دارای استاندارد TSE ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان